Psy to nasze ?ycie, owczarki niemieckie goszcz? w naszym domu ju? od wielu lat, w?a?ciwie od zawsze. Pierwszy owczarek zamieszka? ze mn? kiedy jeszcze by?em dzieckiem, aby za niego zap?aci? musia?em sporo wysi?ku w?o?y? w zdobywanie ?rodków, kiedy wreszcie si? uda?o ? by?em najszcz??liwszym dzieckiem w okolicy. Od tego czasu zawsze przy mojej nodze chodzi? pies, zawsze mia?em przy sobie przyjaciela? Nasz dom bez psów by?by pusty i chyba nie by? by domem. Z pasji uczynili?my zawód, zostali?my hodowcami, dzi?ki nam inni równie? mog? cieszy? si? towarzystwem owczarków niemieckich. Przebywaj?c tak wiele z psami nauczyli?my si? bardzo wiele o ich psychice, zachowaniu, zwyczajach ? tym te? chcemy dzieli? si? z innymi  - od 1984 roku prowadzimy szkó?k?, w której szkolimy psy wszystkich ras? Nasze do?wiadczenie si?ga jednak o wiele dalej. Ju? od roku 1976 prowadzi?em szkolenia pod opiek? swojego promotora, nieod?a?owanego Ernesta Szyszki? W 1984 roku uzyska?em stopie? tresera psów, w 1990 stopie? instruktora a w 1999 roku stopie? starszego instruktora tresury psów.


    "KAMIR" SZKOLENIE PSÓW

Hodowla Owczarka Niemieckiego

             Nowe Siod?o 20

           58-350 Mieroszów

           powiat wa?brzyski

    województwo dolno?l?skie

          tel. 74 880 00 75


         kom. 608 105 085
 

 "KAMIR" Szkolenie Psów - Hodowla Owczarka Niemieckiego od 1980 roku